NieuwNieuws

Politiek

50 vragen van Geert Wilders aan Mark Rutte over Soumaya Sahla (VVD/Hofstadgroep)

'Wist u toen u haar in het Torentje ontmoette dat zij fatwa’s had uitgesproken?'

De veroordeelde moslimterrorist en omstreden VVD'ster Soumaya Sahla gaf afgelopen weekeinde een interview aan het AD (waarin nogal wat leugens staan) waar ze vertelde 'weer aan tafel te willen zitten' bij de partij. Dat is tegen het zere been van PVV-leider Geert Wilders die doelwit was van de Hofstadgroep waar Sahla deel van uitmaakte. Hij heeft daarom wat vragen voor minister-president Mark Rutte die Sahla heeft ontvangen in het Torentje, haar op weg hielp binnen de VVD en per SMS contact met haar onderhoudt. "Wanneer besloot u adviseur van een veroordeelde moslimterrorist te worden? Vindt u dat passend voor een minister-president?"

1. Wilt u met inachtneming van artikel 68 van de Grondwet alle door mij in deze vragenreeks gestelde vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoorden?

2. Wilt u deze vragen niet gebundeld maar per vraag beantwoorden en wilt u deze vragen niet door uw vakministers laten beantwoorden maar zelf beantwoorden? Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden?

3. Heeft u kennisgenomen van het interview met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla in het Algemeen Dagblad van zaterdag 14 januari 2023, getiteld: “VVD zou niet buigen voor Wilders, zei Rutte, toch vertrok Soumaya Sahla, maar nu keert ze terug”.

4.Klopt het dat u de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla op 5 december 2021 een sms-je heeft gestuurd met de tekst: “Ik duik er even in ASAP”? Waarom heeft u dat niet eerder aan de Kamer gemeld?

5. Hoe vaak heeft u met Soumaya sms-contact gehad sinds haar veroordeling, en wat was de inhoud van dit sms-contact?

6. Kunt u alle sms-jes, app-berichten en andere berichten tussen u en de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla inclusief tijdlijn openbaar maken en naar de Kamer sturen? Zo nee, wat heeft u te verbergen?

7. Welke handelingen heeft u naar aanleiding van dat sms-je van 5 december 2021 waarin u aangeeft er even “ASAP in te duiken” ten behoeve van Soumaya Sahla precies verricht? Kunt hier een uitputtend overzicht van naar de Kamer sturen?

8. Klopt het dat u op 25 januari 2022 tijdens een telefoongesprek tegen de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla heeft gezegd: “We buigen niet voor Wilders, wij zijn trots op jou, je hoort bij ons. Maar de mensen willen dat je sorry zegt. Doe dat nou gewoon. Geef een verklaring uit, ga bij een talkshow zitten en zoek daarna even de luwte op"?  Waarom heeft u dit niet eerder aan de Kamer gemeld?

9. Wat bedoelde u precies met “wij buigen niet voor Wilders”? Waarom buigt u wel voor Kaag en niet voor Wilders?

10. Kunt u uitleggen waarom u trots bent op de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla?

11. Wat bedoelt u precies met de opmerking dat zij “bij ons” hoort?

12. Waarom zei u op 25 januari 2022 tegen Soumaya Sahla “Maar de mensen willen dat je sorry zegt”, en niet “ik wil dat je sorry zegt”?

13. Hoe rijmt u dat met het feit dat u tijdens de persconferentie van 28 januari 2022 juist tegen de pers zei “het ontbreken van het zelf uitspreken van een spijtbetuiging, dat vind ik essentieel”?

14. Waarom zei u daarover op 25 januari 2022 dus wat anders dan tegen de pers op 28 januari 2022? Waarom was u hier niet eerlijk over? Waarom heeft u dit niet eerder aan de Kamer gemeld?

15. Waarom deed u Soumaya Sahla de suggestie “zoek daarna even de luwte op”? Wat beoogde u met dat advies precies te bereiken?

16. Wanneer besloot u adviseur van een veroordeelde moslimterrorist te worden? Vindt u dat passend voor een minister-president?

17. Wat heeft u tijdens het telefoongesprek op 25 januari vorig jaar nog meer met Soumaya Sahla besproken? Kunt u hier uitputtend verslag over doen zonder u te excuseren vanwege uw vaker haperende geheugen?

18. Zijn er nog andere momenten geweest dat u met Soumaya Sahla heeft gesproken? Kunt u een overzicht geven van de data, inhoud en locatie van deze gesprekken?

19. Herinnert u zich dat u eerder in antwoord op vragen mijnerzijds aangaf dat u de veroordeelde moslimterorrist Soumaya Sahla op het Ministerie van Algemene Zaken heeft ontvangen?

20. Was dat in het Torentje of liegt Soumaya Sahla daarover in het betreffende interview?

21. Klopt het dat zij u toen uitgebreid over haar verleden heeft verteld? Wat is er exact tijdens dit bezoek besproken? Wanneer was dit precies? Hoe vaak heeft u haar op het Ministerie van Algemene Zaken respectievelijk het Torentje ontvangen en gesproken?

22. Heeft u haar toen of ooit beloftes gedaan, zo ja welke?

23. Vindt u het gepast een veroordeelde moslimterrorist die lid was van de Hofstadgroep welke groep mij als een lid van de Tweede Kamer wilde vermoorden, in uw kantoor, het kantoor van de Minister-President te ontvangen?

24. Klopt de bewering uit het genoemde interview dat Soumaya Sahla u  tijdens dat gesprek met haar op het Ministerie van Algemene Zaken respectievelijk het Torentje “uitgebreid over haar verleden heeft verteld”, en dat u volgens haar “al goed op de hoogte was”?

25. Zo ja, erkent u dan dat u tijdens de wekelijkse persconferentie van 28 januari 2022, waarin u beweerde dat u zichzelf verweet “niet al eerder in de kwestie-Soumaya Sahla te hebben verdiept” heeft gelogen, aangezien u haar jaren ervoor al in het Torentje had ontmoet, sms- en telefooncontact met haar onderhield en dat u naar nu blijkt volgens Soumaya Sahla, zelfs goed op de hoogte was van haar verleden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u aan die leugen?

26. Wist u toen u Soumaya Sahla in het Torentje ontmoette dat zij zelf nota bene fatwa’s had uitgesproken

27. Wat is uw oordeel daarover?

28. Is het gegeven dat ze zelf fatwa’s uitvaardigde niet reden genoeg voor altijd contact met haar te mijden en haar uit het domein van de politiek en Tweede Kamer te houden?

29. Kunt u de precieze inhoud van deze fatwa’s aan ons doen toekomen?

30. Klopt het dat u Soumaya Sahla tijdens uw ontmoeting met haar in het Torentje het nummer van de voorzitter van de permanente scoutingscommissie van de VVD heeft gegeven? Wilt u ook deze vraag volledig beantwoorden en u niet verschuilen achter uw rol als partijleider nu u haar dat nummer in het Torentje – het kantoor van de premier – en dus niet op het VVD-partijbureau of elders heeft gegeven?

31. Heeft u vaker veroordeelde moslimterroristen gescout voor uw partij of voor een functie bij de overheid?

32. Met welke intentie heeft u dat gedaan? Vond en vindt u Soumaya Sahla geschikt als (kandidaat-)Kamerlid? Heeft u ook contact opgenomen met (leden van) de scoutingscommissie om voor Soumaya Sahla een goed woordje voor haar te doen? Zo ja, bent u wel helemaal goed bij zinnen?

33. Klopt het dat Soumaya Sahla in 2014 Lodewijk Asscher, toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens vicepremier in uw kabinet Rutte II, ontmoet heeft? Zo ja, wat is er tijdens die ontmoeting besproken? Was u vooraf of achteraf op de hoogte van die bespreking?

34. Waarom heeft u in uw beantwoording van 8 maart 2022 op vragen mijnerzijds van 8 februari 2022, in uw antwoord 5 ontkend dat zij met andere bewindslieden heeft gesproken sinds haar veroordeling? Heeft u hierover toen opnieuw niet de waarheid gesproken?

35. Kunt u nogmaals, maar deze keer wel volledig en waarheidsgetrouw, de vraag beantwoorden welke andere ministers en of staatssecretarissen met Soumaya Sahla contact hadden tijdens al uw kabinetten?

36. Heeft u, of heeft een andere minister of staatsecretaris de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla gesproken op het VVD-congres van 19 november 2022?

37. Wat vindt u van de uitspraak van Soumaya Sahla gedaan in het interview met het AD: “Ik kwam in een complexe situatie terecht, die ik niet meer onder controle had, met als uitkomst een strafvonnis. Ben ik een moslimterrorist? Absoluut niet.”?

38. Deelt u mijn mening dat die uitspraak te walgelijk voor woorden is nu betrokkene twee keer is veroordeeld, zowel voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie als voor verboden wapenbezit en nu doet alsof het haar allemaal is overkomen?

39. Deelt u mijn mening dat alleen deze uitspraak al impliceert dat ze niet oprecht is en dus geen schuld en spijt erkent noch verantwoordelijkheid voor haar daden neemt en nooit en te nimmer kan worden vertrouwd als het gaat om haar intenties?

40. Is het regeringsbeleid om veroordeelde terroristen te spreken en/of te steunen?

41. Vindt u dat veroordeelde moslimterroristen Kamerlid mogen worden?

42. Vindt u dat veroordeelde moslimterroristen minister of staatssecretaris mogen worden?

43. Vindt u dat veroordeelde moslimterroristen bij de overheid mogen werken?

44. Bent u met mij van mening dat het onverteerbaar en onacceptabel is als ik, als doelwit van de terroristische organisatie de Hofstadgroep, welke terreurgroep de aanleiding is dat ik dit jaar 19 jaar geleden mijn vrijheid ben kwijtgeraakt, dadelijk in de Kamer kan worden geconfronteerd met een aldaar rondlopend voormalig lid van diezelfde terreurorganisatie?

45. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla dat ze “best vaak” in de Tweede Kamer kwam. Wist u daarvan? Wat is uw oordeel daarover?

46. Deelt u mijn mening dat het totaal ongepast is dat een veroordeelde moslimterrorist in hetzelfde gebouw rondloopt als een van de belangrijkste doelwitten van de terreurorganisatie waarvan zij lid was en voor welk lidmaatschap ze ook veroordeeld is?

47. Heeft u er begrip voor dat ik haar nooit en te nimmer wil tegenkomen en zeker niet in mijn werkomgeving zijnde het gebouw van de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dat nooit zal gebeuren?

48. Kunt u 100% uitsluiten dat Soumaya Sahla nog een veiligheidsgevaar respectievelijk risico vormt of kan vormen?

49. Erkent u dat dat nooit het geval zal zijn daar veroordeelde moslimterroristen zich immers onbetrouwbaar en levensgevaarlijk hebben getoond en altijd onverwacht weer kunnen toeslaan en tot terreur en moord en doodslag kunnen overgaan? Wilt u het risico lopen dat het niet zo is?

50. Kunt u er alsjeblieft voor zorgen dat de “terugkeer” in de politiek van Soumaya Sahla nooit en te nimmer zal plaatsvinden?

Wordt vervolgd.

Video: Presidentskandidaat Ecuador doodgeschoten tijdens campagne

Algemeen

'Georganiseerde misdaad zit erachter'

Lees verder

MustWatch: Only Murders in the Building seizoen 3 op Disney+

Glamorama

Er moet weer eens een moord worden opgelost

Lees verder

Italiaan omgekomen door vallende Parmezaanse kazen

Niet Doodchecken

Werd begraven onder tienduizenden kilo's kaas

Lees verder

Meer NieuwNieuws

Vrouw uit Emmen krijgt 's lands eerste kunstborstbeen

Lees verder

Bridget Maasland: 'na 23 jaar weer blij met mijn natuurlijke borsten'

Lees verder

Vrouw Edwin van der Sar deelt beelden van herstel

Lees verder

Verzorgingstehuis voor gehandicapten gaat in vlammen op: 11 mensen vermist

Lees verder

Opnieuw tientallen migranten omgekomen bij schipbreuk voor Italiaanse kust

Lees verder

Zien: Geert Wilders deelt genadeklap uit aan veroordeelde Thijs Römer

Lees verder

Niet Doodchecken

Meer nieuws

Financier van film over ontvoeringen verdacht van ontvoeren kind

Lees verder

Video: Dit Amerikaanse stadje biedt nieuwe inwoners 20.000 dollar

Lees verder

Geïrriteerde Lufthansa-piloot tekent enorme penis in de lucht

Lees verder

Naar Niet Doodchecken

Laatste nieuws

Bespaartips:

Linktips: